PARDUOTUVĖS PIRKIMO TAISYKLĖS 

SVARBU:

  1. Užsiregistruodamas arba vykdydamas užsakymą Klientas patvirtina, jog yra pilnametis ir turi teisę pirkti Parduotuvėje. Taisyklių 2.7 punktas.
  2. Prekės spalva, forma ar kiti parametrai realybėje ir nuotraukoje gali skirtis dėl naudojamo ekrano ypatybių ir (ar) nustatymų, ar dėl pasirinkto apšvietimo fotografuojant. Taisyklių 4.4 punktas.
  3. Kokybiškos pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir panašios prekės nekeičiamos, Taisyklių 6.2 punktas (LR ūkio ministro įsakymu patvirtintos „Daiktų gražinimo ir keitimo taisyklės“)
  4. Atsiskaitant už prekes „Pavedimu“, Klientas perveda pinigus į UAB „Elvina“, į.k. 302604486, Šeškinės g. 32, PASAŽAS, 07157, Vilnius, atsiskaitomąją sąskaitą, bei privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti užsakymo numerį, kuris pateiktas užsakymo patvirtinimo elektroniniame laiške. Klientui nenurodžius skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ tikslaus užsakymo numerio, Pardavėjas negarantuoja užsakymo įvykdymo.
  5. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Pristatymas paštu registruotu kainuoja priklausomai nuo pasirinkti pristatymo būdo. Pristatymas kurjeriu kainuoja 4 Eur. Taisyklių 4.7 punktas.

TAISYKLĖS 

  1. BENDROS NUOSTATOS

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau – Klientas) ir internetinės parduotuvės „www.elvina.lt“ (toliau – Parduotuvė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.

1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Klientas, bet kokiu būdu ar forma naudojasi Parduotuve, rengia Parduotuvės siūlomų prekių užsakymą, vykdo šių prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito Parduotuvėje esančią informaciją, ir neapsiribojant tik tuo (toliau viskas bendrai – Paslaugos).

1.3. Taisyklės laikomos sutartimi, sudaroma tarp Kliento ir UAB „Elvina“ (toliau – Pardavėjas) (į.k. 302604486, Šeškinės g. 32, PASAŽAS, 07157, Vilnius).

1.4. Klientas užsakymo sudarymo metu patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės Paslaugomis.

1.5. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.6. Parduotuvė pasilieka teisę, bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Klientui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.

2. PRIVATUMO POLITIKA

2.1. Klientui užsakant prekes registracija nėra būtina, tačiau vykdant užsakymą būtina užpildyti prekių užsakymo formą, kurioje pateikiami visi pristatymui reikalingi asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, pristatymo būdas ir kiti prekės pristatymui būtini duomenys.

2.2. Kliento registracijoje pateiktus duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, teikiantys paslaugas, susijusias su prekių užsakymu, pirkimu ir pristatymu.

2.3. Registruodamasis Klientas nesuteikia teisės jo elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ar kitus asmeninius duomenis naudoti rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Klientas pats registruodamasis pažymi, jog tokią informaciją nori gauti.

2.4. Klientas patvirtina, kad suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti, bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir, bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Pardavėjui lankydamasis Parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja informacijos apie Klientą neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius su Kliento užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias, paslaugas. Tretiesiems asmenims Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

2.6. Užsiregistruodamas arba vykdydamas užsakymą Klientas patvirtina, jog yra pilnametis ir turi teisę pirkti Parduotuvėje.

2.7. Užsiregistravęs Klientas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Taip pat, baigęs darbą Klientas turi atsijungti nuo Parduotuvės sistemos tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Kliento duomenų, ypač tais atvejais, kai Klientas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. Universitete, interneto kavinėse ir pan.). Pardavėjas neprisiima, bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos.

2.8. Klientas patvirtina, jog žino, kad naršant Parduotuvėje, kompiuteryje, kuriuo Klientas naudojasi, bus išsaugomi „sausainiukai“ (ang. „cookies“) . „Sausainiukai“ – tai duomenys, perduodami iš Parduotuvės į Kliento kompiuterio kietąjį diską. „Sausainiukų“, naudojamų Parduotuvėje, priėmimas nesuteikia Pardavėjui prieigos prie Kliento asmeninės informacijos. Pardavėjas naudojasi „sausainukais“, kai reikia identifikuoti Kliento kompiuterį, o tai suteikia galimybę Pardavėjui pasiūlyti geresnę Paslaugų kokybę. Daugelis naršyklių automatiškai priima „sausainiukus“ pagal nustatymą, bet Klientas gali atsisakyti „sausainiukų“ ar iš dalies juos apriboti, nustatydamas naršyklėje tam tikrus pasirinkimus. Tuo atveju, kai kurios Parduotuvės Paslaugos gali neveikti.

2.9. Pardavėjas turi teisę, bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuvės Paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Kliento.

3. SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą ir pasirinkti apmokėjimo būdą“, kuriuo patvirtina, jog užsako prekių krepšelyje pateiktas prekes.

3.2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas yra laikomas tuomet, kai Klientas pateikia užsakymą ir elektroniniu paštu, kurį nurodė registracijos metu arba prekių užsakymo formoje, gauna laišką, kuriame prekės (-ių) užsakymas yra patvirtinamas. Nuo to momento, Klientas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekės priimti.

3.3. Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. patvirtintas užsakymas su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis.

3.4. Kiekviena sutartis sudaryta elektroniniu būdu yra saugoma Pardavėjo.

4. PREKĖS IR JŲ KAINOS

4.1. Kiekvienos prekės charakteristikos aprašomos prie atitinkamos prekės

4.2. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.

4.3. Parduotuvė pasilieka teisę, bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.

4.4. Parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai realybėje ir nuotraukoje gali skirtis, dėl naudojamo ekrano ypatybių ir (ar) nustatymų, ar dėl pasirinkto apšvietimo fotografuojant.

4.5. Konkrečių prekių kainos pateiktos Litais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.

4.6. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

4.7. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Jei užsakytų prekių suma lygi arba yra didesnė nei 25 Eur, paprasto pristatymo išlaidas Lietuvoje apmoka Pardavėjas. Klientui pasirinkus apmokėjimo būda Paštu registruotu , pristatymo išlaidas Lietuvoje, apmoka pirkėjas (pristatymo terminas iki 5 darbo dienų). Klientui pasirinkus apmokėjimo būdą Kurjeriu (pristatymas tik Vilniaus mieste, pristatoma kitą darbo dieną po išsiuntimo), pristatymo išlaidas apmoka pats Klientas.

5. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

5.1. Pardavėjas užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje:UAB „Elvina“ (toliau – Pardavėjas) (į.k. 302604486, Šeškinės g. 32, PASAŽAS, 07157, Vilnius).

5.2. Klientas apmokėti prekes turi ne vėliau kaip po trijų darbo dienų po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, t.y. ne vėliau kaip po trijų darbo dienų po užsakymo patvirtinimo, išsiųsto į nurodytą registracijos anketoje ar prekių užsakymo formoje elektroninį paštą.

5.3. Apmokėjimas už prekes galimas tokiais būdais:

5.3.1. Pavedimu- pervedant pinigus i UAB „Elvina“ sąskaitą. Banko padalinyje atlikus išankstinį pavedimą komisiniai mokesčiai- pagal bankų įkainius.

5.3.2. Grynaisiais- atsiimant prekes iš Pardavėjo biuro.

5.3.3. Kortele - atsiimant prekes iš Pardavėjo biuro.

5.4. Atsiskaitant už prekes „Pavedimu“, Klientas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti užsakymo numerį, kuris pateiktas užsakymo patvirtinimo elektroniniame laiške. Klientui nenurodžius skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ tikslaus užsakymo numerio, Pardavėjas negarantuoja užsakymo įvykdymo.Pardavėjas įsipareigoja suteikti taisyklingą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsisakytas prekes. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, per kuriuos buvo vykdomas Kliento apmokėjimas Pardavėjui, nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Kliento padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. Neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo kilusių nuostolių.

6. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Pardavėjas prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

6.2. Kokybiškos pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir panašios prekes nekeičiamos.

6.3. Jeigu Klientui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Pardavėjas su Klientu neaptarė jos trūkumų, Klientas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

6.3.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

6.3.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;6.3.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

6.3.4. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

6.4. Jei Klientui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Klientas šią prekę originaliame įpakavime kartu su prašymu ir pirkimą parduotuvėje www.elvina.lt įrodančiu dokumentu (PVM sąskaita faktūra) turi pristatyti adresu Šeškinės g. 32, PASAŽAS, 07157, Vilnius. Prašyme būtina nurodyti : vardą pavardę, adresą, telefono numerį, el. Paštą, datą, prekės ar paslaugos įsigijimo data, prekės pavadinimas, gamintojo pavadinimas, nusiskundimai dėl prekės, aplinkybės, kuriomis buvo pastebėtos netinkamos kokybės požymiai, kokią pagalbą prašoma suteikti.Pardavėjas šiuo atveju įsipareigoja apmokėti prekės siuntimo Pardavėjui pašto paslaugas.

6.5. Pardavėjas visoms prekėms nesuteikia garantijos.

7. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Prekes pristato Įmonės atstovas arba Kurjeris.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Kliento užsakytas prekes, nurodytu adresu Lietuvoje per 3-7 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes dienos. Taip pat Klientas sutinka, jog išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Klientui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas.

7.3. Prekės Kurjeriu pristatomos Lietuvos teritorijoje nuo pirmadienio iki penktadienio.

7.4. Prekės pristatomos užsakymo duomenyse nurodytu adresu. Jei Klientas nurodo klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo sumokėti Pardavėjui dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas ir sumokėti 25 Eur, baudą.

7.5. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių, Kurjeris neturėjęs galimybių pristatyti prekes palieka pranešimą su informacija kur galima atsiimti prekę. Kitu atveju, Klientui nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Pardavėjui, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku ir yra Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

7.6. Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai Kliento atsakomybė.

7.7. Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su Pardavėjumi ar Kurjeriu patikrinti siuntos būklę, ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Klientas privalo Kurjerio patektame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti pastebėtus trūkumus. Klientas, neatlikęs šių veiksmų prie Kurjerio, neturi teisės reikšti jokių pretenzijų dėl prekių pažeidimų ir Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios dėl to kylančios atsakomybės.

7.8. Klientas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme numatytų reikalavimų, įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pardavėjumi telefonu +370 683 69686. Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Pardavėjui per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

7.9. Pardavėjas suteikia galimybę prekes gauti ir Klientams iš užsienio (ne Lietuvos teritorijoje). Tuo atveju Pardavėjas prekes siunčia naudodamasis pašto paslaugomis. Visi užsakymai, kurie turėtų būti pristatomi ne Lietuvoje, derinami individualiai elektroniniu paštu: info@elvina.lt

8. TAIKYTINA TEISĖ

8.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679). Reglamentas (ES) 2016/679 yra tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas. Jis Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, bus pradėtas taikyti nuo 2018 m. gegužės 25 d. Informuojame, kad Jūsų duomenys bus perduoti siuntos pristatymo įmonėms.